header stip
logo background


Bonita

12. 9. 2015

Bonita je schopnost dlužníka dostát svým závazkům vůči věřiteli. Příkladem jsou banky – ty si prověřují žadatele o půjčku z hlediska jeho příjmů a majetkových poměrů, aby získaly jistotu splácení úvěru. K tomu používají dokumenty, které jí klient předloží, a nahlíží do registru dlužníků, z nichž se dozví o veškerých úvěrech klienta, popř. o projednávaných žádostech o poskytnutí půjčky. Svou bonitu může žadatel zvýšit přizváním úvěrového spolužadatele (např. manželky), přizváním dalšího ručitele a poskytnutím dokumentů, které prokazují jeho bonitu.

Přehled finančních pojmů »