header stip
logo background

Jak se pojistit proti škodám z provozu domácnosti

10. 7. 2017

Provozem domácnosti můžete způsobit škodu nejen sobě, ale i ostatním členům domácnosti nebo svým sousedům. Proti nečekaným událostem způsobeným Vaším jednáním se vyplatí uzavřít pojištění proti škodám z provozu domácnosti. Poradíme Vám, jak se pojistit, abyste nemuseli hradit případné škody.

Odpovědnost leží na Vašich bedrech

Každý uživatel bytu odpovídá ze zákona za škodu způsobenou s užíváním bytové jednotky. Újmu způsobenou třetím osobám musíte zaplatit, popřípadě uvést věci do původního stavu. Pojištění proti škodám z provozu domácnosti kryje takto vzniklé škody. Toto pojištění má sjednáno zhruba každý třetí člověk. Ti ostatní se mohou dostat do nepříjemné situace, až po nich budou sousedé nebo příbuzní požadovat úhradu škody. To může mít za následek finanční problémy nebo zadlužení.

Nenechte se zaskočit škodou z provozu domácnosti

Vybavení domácností je stále modernější a dražší a případné škody na Vašich nebo sousedových věcech se mohou vyšplhat do astronomických částek. Pojistěte se proti běžným životním situacím a nenechte se zaskočit vyplavením sousedního bytu, shozením partnerova notebooku ani neopatrným zacházením s ohněm. Pojištění proti škodám z provozu domácnosti se vztahuje také na škody, které způsobíte v cizím bytě na návštěvě.

Předvídejte možné situace a pojistěte se

Škody v domácnosti vznikají při mnoha každodenních i méně častých činnostech. Škodu můžete způsobit neopatrnou obsluhou elektrických spotřebičů, vařením, úklidem i rekonstrukcí a nelze se spoléhat na to, že Vám se žádná domácí nehoda nestane. Předvídejte možné situace a pojistěte se proti škodám dříve, než nastanou. Dodatečné pojištění na již vzniklé škody bohužel není možné.

Škoda i několik milionů korun

I těm nejopatrnějším lidem se může stát v domácnosti nečekaný karambol a mohou zavinit škodu za několik milionů korun, zvlášť pokud škoda zasáhne několik bytů nebo dokonce někoho zraní. S pojištěním proti škodám z provozu domácnosti budete mít klidnější spaní. Při sjednání tohoto pojištění si však stanovte dostatečný limit pojistného plnění, sjednejte si dostatečný rozsah pojistných nebezpečí a důkladně se seznamte s pojistnými podmínkami.

Co dělat, když způsobíte škodu?

V případě, že způsobíte nějakou škodu, zabraňte jejímu dalšímu šíření a zkontaktujte svou pojišťovnu. Majetek zanechte v poškozeném stavu až do prohlídky škody pracovníkem pojišťovny, popřípadě vzniklou škodu pečlivě zdokumentujte. Sežeňte kontaktní údaje na možné svědky a předejte je pracovníkovi pojišťovny. Následně vyčkejte na vyřízení pojistného plnění.