header stip
logo background


Rozhodčí doložka

12. 9. 2015

Jedná se o doložku ve smlouvě, která dává pravomoc rozhodcům k rozhodování případných sporů, jež vzniknou z uzavřené smlouvy. Rozhodci zastupují roli obecných soudů a s jejich souhlasem se obě strany vzdávají soudní ochrany. Účastníkům to přináší rychlé řešení jejich sporů a úsporu z hlediska času a nákladů. Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Nejčastěji se rozhodčí doložky vyskytují v pojistných smlouvách nebo ve smlouvách o úvěru a jsou většinou zakomponovány ve všeobecných podmínkách. Je proto důležité seznámit se s nimi, abyste v případě sporu nebyli překvapeni způsobem jeho řešení.

Přehled finančních pojmů »