header stip
logo background


Osobní bankrot

12. 9. 2015

Osobní bankrot neboli oddlužení je způsob, jak se osvobodit od závazků, které dlužník nestačí splácet. K tomuto kroku mohou přistoupit ti, kdo mají dluhy u více než dvou věřitelů a jsou se splácením závazků více než 30 dnů po splatnosti. Další podmínkou je být zaměstnán a splatit do pěti let alespoň 30 % dlužné částky. Během tohoto období si dlužník musí vystačit s tzv. nezabavitelným minimem. Návrh na oddlužení se podává u krajského soudu podle místa bydliště. Soud posoudí reálnost plánu a svolá věřitele, kteří rozhodnou, jak se bude plán oddlužení plnit.

Přehled finančních pojmů »